1

No. 1 Osaka ● Japanese Cuisine 『Kitashinchi Koryu』Owner Chef Shintaro Matsuo